انتشار :
دکتر محمد تقی آشوبی : هزینه های سر سام آور درمان و دارو مهمترین مشکلات مردم در طول سالهای گذشته بوده

دکتر محمد تقی آشوبی : هزینه های سر سام آور درمان و دارو مهمترین مشکلات مردم در طول سالهای گذشته بوده


ناظر . سلامت در برنامه دولتها  در تمام دنیا جزء اولويت‌ اول‌ تا سوم‌ است‌ ولي‌ در كشور ما این مقوله ی مهم جز اولويت‌ سيزده‌ تا پانزده‌ در سالهای گذشته  بوده‌ است‌ وهيچ‌ موقع‌ جز اولویت اول تا سوم  محسوب‌ نشده‌ است‌. قرار بود در قانون‌ برنامه‌ پنجم توسعه‌ پرداخت‌ مردم ‌براي‌ هزينه‌هاي‌ سلامت‌ به‌ 30 درصد برسد در حاليكه‌ هم‌اكنون‌ در خوش‌بينانه‌ترين‌ حالت‌ بالاي‌ 60 درصد است‌ كه‌ به‌ مردم‌ فشار وارد مي‌كند.هزینه های سر سام آور درمان، گرانی دارو و خدمات پزشکی مهمترین مشکلات مردم در طول سالهای گذشته بوده است.
پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها دولت متعهد شد  10 درصد از منابع حاصل از حذف‌ يارانه‌ها را به‌ بخش سلامت اختصاص دهد که بر اساس اعلام وزارت بهداشت و درمان این امر تحقق نیافت و با توجه به حذف یارانه ها از حاملهای انرژی هزینه های سنگینی را به دانشگا ههای علوم پزشکی تحمیل کرد و به ناچار این واحدها مجبور شدند برای جبران این هزینه ها از درآمد اختصاصی خود اقدام کنند که باعث اختلال در مسائل مالی این دانشگاهها شد.
متاسفانه عده ای از مردم معتقدند دولت آنقدر که به فکربعضی کارهای تشریفاتی مانند ورزش حرفه ای است به فکر هزینه دارو و درمان نیست.ضمن اینکه در سفرهای استانی دولت نهم و دهم تحمیل ساخت بیمارستان در شهرستانها بدون توجه به اقتصاد درمان یکی دیگر از معضلات در دانشگاههای علوم پزشکی بود‌ . در نتیجه هزینه های سرسام آور درمان، دارو و تجهیزات پزشکی دامنگیر مردم شد و شعارهای مسئولین در گذشته محقق نشد. بیماری هم درد دارد و هم خرج. تحریم و تورم و شرایط بد مالی هم نمی شناسد. از طرفی دیگر عدم تحقق تعهدات  دولت در خصوص پرداخت 10 درصد حاصل از حذف یارانه ها به بخش سلامت باعث ایجاد بدهیهای سنگین به دانشگاههای علوم پزشکی در بخشهای دارو،تجهیزات پزشکی، مطالبات پرسنلی و ... شد.
در حال حاضر 22 بیمارستان فعال در سطح استان گیلان در بخش دولتی مشغول ارائه خدمات درمانی به مردم عزیز گیلان هستند. تمام‌ تلاش‌ دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ ارائه‌ خدمات‌ مطلوب‌ در بيمارستانها ی مادر است‌ چنانكه‌ سعی می شود در بيمارستانهای‌ پورسينا، حشمت‌ و رازي‌ بهترين‌ خدمات‌ ارائه‌ ‌شود. اما با وجود تحریمها و تورم و عدم تخصیص کمک به بخش سلامت از محل حذف یارانه ها دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان هم با مشکلات مال شدیدی در طول دو سال گذشته مواجه بود . هر چند تلاش شد برای جبران این کمبودها در بخش مالی از درآمد بیمارستانها استفاده شود اما باز هم بدهی زیادی به یادگار گذاشته شد.
دکتر محمد تقی آشوبی معاون توسعه و پشتیبانی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان طی یک مصاحبه اختصاصی  در خصوص منابع بودجه ای  دانشگاههای علوم پزشکی در ابتدا گفت : دانشگاههای‌ علوم‌ پزشكي‌ دو منبع‌ بودجه‌ايي ‌دارند. بودجه‌ جاري‌ كه‌ دولت‌ آن را تامین مي‌كند و بودجه‌ ديگر از درآمد اختصاصي‌ بيمارستانها ومراكز بهداشتي‌ درماني‌ این دانشگاهها تامین می شود.
وی افزود : دانشگاه‌هاي‌ علوم‌ پزشكي‌ براساس‌ مقررات‌ هيئت‌ امنايي‌ اداره‌ مي‌شوند.  در اسفند سال‌ 90 بر اساس مصوبه 35 درصد حقوق پرسنل به عنوان حق جذب به حقوق پرسنل اضافه و در سال 1391 پرداخت شد. مصوبه ای که بین 250 تا 400 هزار تومان به حقوق پرسنل اضافه کرد و در سال 1391 در لایحه بودجه منظور نشد.باری که از درآمدهای اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی تامین شد و در حوزه درمان و دارو کسری آن نمود پیدا کرد.
دکترآشوبی در ادامه به پرداخت ضرایب هیئت امنا در سال 1391 اشاره کرد و اضافه نمود : حدود 10 میلیارد تومان از درآمد اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به عنوان  ضرايب‌ هيئت‌ امنا در سال‌ 91  با توجه به مدرک تحصیلی دیپلم ،فوق دیپلم،لیسانس و ... به‌ پرسنل‌ پرداخت‌ شد كه‌ در بودجه‌ ساليانه‌ علوم‌ پزشكي‌ لحاظ‌ نشده‌ بود.
وی همچنین یادآور شد : حدود 10 میلیارد تومان تحت عنوان قانون ارتقاء بهره وری نظام پرستاری از بهمن سال 1390 تاکنون پرداخت شد که در بودجه سال 1391 محقق نشد. ضمنا  29 ميليارد تومان‌ اعتبار جاري‌ ما تحت‌ عنوان‌ بند(9) از سوی دولت در سال 1391 پرداخت‌ نشد و ما مجبور شديم‌ از محل‌هاي‌ ديگر جبران‌ كنيم‌.
معاون توسعه و پشتیبانی منابع انسانی دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ گيلان‌ در ادامه با اشاره به پرداخت 50 میلیارد تومان حقوق پرسنل پیمانی و رسمی و سایر کارگروهها از ذرآمد اختصاصی دانشگاه یادآور شد : در سال 1391 ما حدود 50 میلیارد تومان حقوق پرسنل را بدون اینکه دولت بودجه ای تخصیص دهد پرداخت کردیم تا فشار کمتری به پرسنل ایثارگر این دانشگاه وارد شود.
وی  در خصوص پرداخت مطالبات سال 1391  و 4 ماه اضافه کار و رفاهی  ابتدای سالجاری  پرسنل دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : کلیه مطالبات پرسنل در سال گذشته را پرداخت کردیم و ضمنا تلاش داریم که کلیه مطالبات پرسنل را در هشت ماه باقیمانده سال 1392 از قبیل رفاهی،اضافه کار و کارانه را که جمعا حدود 26 میلیارد تومان است پرداخت نماییم.
دکتر آشوبی در رابطه با مطالبات از بیمه ها گفت : مجموع مطالبات دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی تا پایان آبان سالجاری 42 میلیارد تومان است.
 وی همچنین سال 1391 و 1392 را سالهای سخت دانشگاه علوم پزشکی در بخش مالی عنوان کرد و تصریح نمود : پس از حذف یارانه ها از حاملهای انرژی در دو سال گذشته 623 درصد آب،برق،گاز و بنزین هزینه هایی را به ما تحمیل کرد. دولت هم از محل حذف یارانه ها هیچ کمکی نکرد و ما مجبور شدیم تمام درآمد اختصاصی خود را صرف این هزینه های تحمیلی نماییم.ضمن اینکه با حذف یارانه ها تورم بیسابقه در بخش هزینه تجهیزات،دارو،تغذیه و ... به مشکلات ما اضافه نمود.
دکتر آشوبی با اشاره به عدم تحقق کمک دولت از محل حذف یارانه ها افزود : اگر دولت به تعهدات خود عمل میکرد قطعا مشکلی برای ما ایجاد نمی شد چرا که رقم این یارانه ها قابل توجه است به عنوان مثال رقم یارانه ها ی سهم دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سالجاری حدود 140 میلیارد تومان است.
وی در خصوص پروژه های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : بیمارستان املش،سیاهکل ، شفت و سایت لاکان رشت بالای 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که به دلیل کمبود اعتبار نتوانستیم آن را تکمیل نماییم. بیمارستان هفده شهریور که 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تنها مركز تخصصي‌ فوق تخصصي‌ اطفال‌ استان‌ است در نیمه اول سال آینده افتتاح خواهد شد.
معاون توسعه و پشتیبانی منابع انسانی دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ گيلان ‌ در خصوص‌ درآمدزا بودن‌ بیمارستانهای دولتی و مراکز بهداشتی گفت‌: سلامت‌ وظيفه‌ حاكميت‌ است‌ بنابراين‌ حاكميت‌ درموضوع‌ سلامت‌ مردم‌ بحث‌ اقتصاد درمان‌ را مطرح‌ نمي‌كند مثلاً در ماسال‌ بيمارستان‌ 32 تختخوابه‌ افتتاح‌ مي‌شود كه‌ درصد اشغال‌ تخت‌ آن‌ خيلي‌ بالا نيست‌ ولي‌ ما مجبوريم‌ اين‌ بيمارستان‌ را در ماسال‌داشته‌ باشيم‌.در منجيل‌، رودبار، رستم‌آباد بيمارستان‌ها درآمدزا نيستند . در صورتي‌ كه‌ اگر خودمان‌ تصميم‌ گيرنده‌ بوديم‌ در منجيل‌، املش‌، رضوانشهر، شفت‌، ماسال‌ براساس‌ اقتصاد درمان ساخت بيمارستان‌ نياز نيست‌ ولي‌ دولت‌ ما را مكلف‌ مي‌كند كه‌ بيمارستان‌ بسازيم‌ و به مردم منطقه خدمات‌ بهداشتی ،درمانی ارائه دهيم . در اين‌ مواقع‌ هزينه‌ها را باید از بيمارستانهايي‌ كه‌ درآمدزا هستند تأمين‌ كنيم‌ و دولت‌ اين‌ هزينه‌را تقبل‌ نمي‌كند و باعث‌ مي‌شود كه‌ به‌ بيمارستان‌ها ی درآمدزا در اين‌ برهه‌ از زمان‌ فشار مضاعف‌ وارد شود.
وي‌ در پاسخ‌ به‌ اينكه‌ فشار نمايندگان‌ مجلس‌ در حوزه‌ نمايندگي‌ براي‌ احداث‌ بيمارستان‌ چه‌ ميزان‌تأثيرگذار است‌ گفت‌: دانشگاه‌ با ايجاد هر ساختار برخلاف‌ سياست‌هاي‌ كلي‌ وزارت‌ بهداشت و درمان  مخالف‌ است‌. ما معتقديم‌ اگرقرار است‌ كاري‌ انجام‌ شود بايد براساس‌ سطوح‌ درمانی‌ تعريف‌ شده‌ باشد. ما هم‌اكنون‌ گيلان‌ را به‌ سه‌ بخش‌ مركزي‌ ،غرب‌ و شرق تقسيم‌ كرديم‌ يعني‌ سعي‌  كرديم‌ در شرق شهر لاهيجان‌ و در غرب‌ شهر انزلي‌ را به‌انواع‌ امكانات‌ و خدمات‌ تخصصي‌ و فوق تخصصي‌ تجهيز كنيم‌ و لازم‌ نيست‌ كه‌ مثلاً در ماسال‌، رودسر،لنگرود و منجيل‌ هم‌ اين‌ امكانات‌ را دايرنماییم. وقتي‌ كه‌ ما مي‌توانيم‌ كارهاي‌ اساسي‌ و زیر بنایی را که باعث کاهش هزینه ها با کارآیی بالا انجام دهیم لزومی ندارد  مراكز خدمات‌ درمانی را‌ در شهرهاي‌ كوچك که ‌موجب‌ كاهش‌ كارآيي‌ و افزايش‌ هزينه‌ها می شود انجام دهیم.
معاون توسعه و پشتیبانی منابع انسانی دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ گيلان‌ با اشاره به فضای بلااستفاده درمان بستر دیلمان گفت : هم‌اكنون‌ در ديلمان‌ فضايي‌ به‌ نام‌ درمان‌ بستر ايجاد شده‌ در صورتي‌ كه‌ در سطوح‌ بهداشت‌ و درمان‌كشور تعريفی ندارد. يعني‌ مشخص نشده که این درمان‌ بستر باید به عنوان مرکز بهداشتی درمانی  تحويل‌ معاونت‌ بهداشت‌ شود یا بعنوان بیمارستان تحویل معاونت‌ درمان‌؟!هم‌اكنون‌ درمان‌ بستر ديلمان‌ معضلي‌ براي‌ دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان است‌. نمي‌دانيم‌ چطور و چگونه‌ بايد اين‌ مركز را تجهيز كنيم‌؟ ! ما بدون‌ تعريف‌ نمي‌توانيم‌ مركز بهداشتی‌ درمانی‌ يا بيمارستان‌ بسازيم‌ و اگر در چارت‌ ساختار طرح‌ گسترش‌ وزارت‌ بهداشت‌ قرار نگيرد نمي‌توانيم‌ به این كار ادامه‌ دهيم‌.
وی تاکید کرد : در كشور ساخت‌ بيمارستان‌ براساس‌ استانداردهاي‌ تعريف‌ شده‌ نبوده‌ و تيم‌ هيئت‌ رئيسه‌ دانشگاه‌ علوم‌پزشكي‌ زيربار ساخت بيمارستان‌ جديد خارج از چارچوب وزارت بهداشت درمان نمي‌رود.
وی با عنوان اینکه بحث‌ سلامت‌ بحثی‌ جدي‌ است‌ و‌ در درمان‌ ،به‌ سرعت‌ خود را نشان‌ مي‌دهد گفت : در سال‌ 93 انشاءا... با كمك‌ دولت‌ محترم‌ وضعيت‌ بودجه‌ دانشگاه‌ گيلان‌ بهتر خواهد شد.
دکترآشوبی در پایان ضمن  عذرخواهی  از شرکتهای تجهیزاتی،دارویی و بهداشتی در خصوص تاخیر در دریافت مطالباتشان یادآور شد : بدهي‌ دانشگاه علوم‌ پزشكي‌ به‌ تجهيزات‌ پزشكي‌ ،دارويي‌ و بهداشتي‌ تاکنون حدود 20 میلیارد تومان است که امیدواریم با تدبیر دولت امید تا پایان سالجاری پرداخت شود.

خبر های مهم
پربازدیدترین خبر ها

مشترک ماهنامه شوید

همینک تنها با چند کلیک عضو ماهنامه ناظر شوید.

تمامی حقوق این سایت متعلق به نشریه ماهانه اقتصادی ناظر می باشد .